Navigációs Menü [+/-]

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket!/Mt 5,9/

Félve írom le a szót: BÉKE, mert nagyon megkoptatták és lejáratták az emberi lét alapigazságait: igazság, szabadság, testvériség, béke. Így lett a béke szent szava üres szólammá, a hazugság takarójává. Érdemes megszívlelni a hindu vallású Gandhi intelmét: „Az a véleményem, hogy amit Európa magáévá tett a kereszténységből, az tagadása a hegyi beszédnek. Ha a keresztények olyanok lennének, mint a Bibliájuk, India rövidesen kereszténnyé lenne. Milyen kereszténység, melynek földjén világháborúk, ateizmus, koncentrációs táborok, egymást ölő és leigázó egyházak keletkeznek?”

Mégis megpróbálom azt a békét hirdetni, amit a világ nem adhat, de Krisztus minden percben felkínál nekünk. Ezt a békevágyat legtömörebben a templomainkban gyakran elhangzó ének foglalja össze: Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak!

Békét adj szívünknek! Hogy a krisztusi béke megvalósulhasson, először az emberek szívében kell megszületnie. Akinek nincs lelki békéje, az a másikat sem hagyja békén. De aki átéli, hogy milyen jó hozzánk az Isten, abból békesség árad. Az ilyen ember nem a rosszat látja embertársaiban, hanem a jót, megért másokat, elfogadja őket gyarlóságaikkal együtt, tudván, hogy maga is gyarló. Fejet kell hajtanunk ama zsidó asszony előtt, aki meg tudott bocsátani azoknak, akik szívének a legnagyobb fájdalmat okozták. Egy orvos elbeszélgetett vele, s észrevette, hogy különleges díszek vannak a karján: aranyból öntött, karperecbe foglalt urnák. Gyermekeinek tejfogai, aranyba foglalva. Mind a kilencet gázkamrában pusztították el. Ennyi maradt belőlük. Hogyan tudta elviselni? Árvaházat vezetek, – felelte – árva gyermekeket fogadok sebzett szívembe. A szeretet a legnagyobb orvos. A szeretet igazi hősei a szentek, mert a szentek a hősöknél sokkal erősebbek, csak nem hordanak kardot.

Békét családunknak! Az egyének szívében megtermett béke biztosítéka a családi békének is. Miként lehet megelőzni a családi béke összeomlását? Íme egy követésre méltó példa. A következetesen templomba járó férj hosszú időre kimaradt. A plébánosa megkérdezte, mi az oka. A feleségem járja a templomot, napi áldozó, de annyira házsártos, hogy bármilyen szelíden is szólok hozzá, rámförmed, robban mint a pulykakakas. Ha a vallásosságánakez az eredménye, nincs benne köszönet. A pap aztán egy alkalmas pillanatban közölte mindezt a feleséggel. S mi az eredmény? A férj hazajön a horgászásból, s míg a szomszéd szoba sarkában a horgászbotjait helyezgeti, lever egy értékes üvegvázát, mely nagy csörömpöléssel hull darabokra. A férj hajába kap – most zúdul rá a szidás özöne!Benyit az asszony, látja, mi történt. Hadd el, szívem, semmi baj! Mással is megtörténik. A következő vasárnap együtt mentek a templomba.
Érdemes megjegyezni egy bölcs ajánlatát: „Jóért rosszal fizetni: ördögi – rosszért rosszal fizetni: állati – jóért jóval fizetni: emberi – rosszért jóval fizetni: isteni!“ Ez a krisztusi béke.

Békét nemzetünknek! A nemzet egy nagy család, melyet közös múlt, kultúra és nyelv tart össze. A nagy család épségét és becsületét épp úgy kell védeni, mint a kis családokat. Mindszenty bíboros, amikor kiutasították hazájából, felkereste az öt kontinens magyarjait, s lelkükre kötötte: „Magyar a magyart keresse! Magyar a magyart szeresse! De a más nemzetiséget meg ne vesse!” Ha nemzeti tragédiáinkon elgondolkodunk, való igaz, hogy a legtöbb balszerencsének mi magunk voltunk okozói: „Önfia vágta sebét!“ Mit mondjunk nemzetünk mai megosztottságáról? Egy nemzet sincs megalázva azáltal, hogy legyőzték, vagy – késsel a torkán – aláírt egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárult. Ezt tették nemzetünk elárulói. Annyira megbomlott a szeretet egysége, hogy ha a gondolat ölni tudna, tömeggyilkosságról beszélhetnénk. Hiányoznak a nagy középkori béketeremtők.

Assisi Guido nevű püspöke és a város kormányzója csúnyán összeveszett. Ezt hallva a súlyos beteg Szent Ferenc hordágyon a püspöki palotába vitette magát. Meghívta a város számos vezetőjét. Kérte, hogy hallgassák meg a Naphimnusz egy szakaszát. Két barát rázendített: „Dicsérjen ki szerelemedért Béketűrő!Valamikor betegség, vagy háború jő. Boldog aki megbocsát, tőled nyer majd koronát, Könyörűlő!“ A kormányzó kitárta karját, leborult a püspök előtt. A püspök lehajolt hozzá: Isten szolgájának előtted kell jó példával járnia, szívből megbocsátok! – mondta. Ez az a béke, amit a világ nem adhat.

Békét a világnak! Seneca óta semmit sem változott a világ: sajnos sok helyen ma is zajlik az öldöklés. Az erősebb felfalja a gyengébbet; mint egy akváriumban a halak között: nincs irgalom. Így lesz évezredek múlva is. Két édestestvér, aki örökségen osztozkodik, nem gyűlöli-e meg egymást azért, mert az egyik száz dollárral többet kap, mint a másik? Egy életre megtagadják egymást, akkor is ha vérségi kötelék fűzi őket egymáshoz. Megbékélésre van szüksége az emberiségnek. Enélkül letörölhetjük a feliratot az ENSZ palotájának homlokzatáról: „Kardjainkból ekevasat olvasztunk.“ Helyesen jegyezte meg valaki, ha Kuwait – a Föld leggazdagabb olajtermelője – csak hagymával lett volna beültetve, nem tört volna ki az öbölháború. Pusztít a pénz, mint a pestis. A pénz amíg a pénztárcádban hordozod áldás, de ha a szívedbe költözik, átok.

Bíztató jelnek szolgáljon a következő történet. 1945. augusztus 6. Hajnal. Robert Lewis egy óriásrepülő pilótája parancsot kapott, hogy szálljon fel 11 órakor, repüljön Hirosima fölé, s nyomja meg az 1-es számú gombot. Mikor támaszpontjára visszatért, barátai hősként ünnepelték. De amikor megtudta, hogy ő dobta le az első atombombát és százezernél több a halott, mélységesen megrendült. Eldöntötte, hogy elég a háborúból. Ezután a szeretet világáért akar dolgozni. A papi hivatást választotta, hogy békét és Isten szeretét hirdesse minden ember számára. Csak így érdemes élni!

Ideenglanz | Weboldalak

Gyors! Kedvező árak! Egyéni oldalak! Probálja ki!
www.ideenglanz.de

Szathmáry Gergő - Fotók és Filmek

Esküvő, Portré, Család, Termékek - Profi, jó áron!
www.szathmary.de

Az ön reklámja is itt?

Bármikor itt nálunk! Jelentkezzen!
most jelentkezni...

Ideenglanz | Weboldalak Szathmáry Gergő - Fotók és Filmek Az ön reklámja is itt?