Navigációs Menü [+/-]

Földnélküli király

1199 és 1216 között Angliában egy olyan király uralkodott, akit a történelmi könyvek Földnélküli Jánosként tartanak számon. A „földnélküli” gúnynevet egyrészt azért kapta, mert a „földosztásánál”, mint legkisebb fiú kimaradt, másrészt azért, mert uralkodása alatt Anglia elvesztette a kontinensen lévő szinte összes területét. Bátyja Oroszlánszívű Richárd volt, aki elsőszülöttként lépett a királyi trónra, de 1199-ben merénylet áldozata lett. Így kerülhetett János, apja második gyermekeként a trónra. Uralkodása nem volt szerencsés országának, mivel alattomos és despota király volt: súlyos terheket vetett ki alattvalóira, akik rövidesen fellázadtak. Hogy ne veszítse el trónját, 1215-ben fogcsikorgatva alá kellett írnia a híres „Magna Charta Libertatis“ dokumentumot, amelyben behatárolta saját hatalmát, és rögzítette a főurak jogait és kiváltságait.

Novemberben ünnepli az egyház az utolsó évközi vasárnapot, melyet „Krisztus király“ ünnepének nevezünk. Ha valaha is volt olyan király, akinek nem volt földje, akkor ezt Krisztusról mondhatjuk. 33 éven át nem ült trónon és nem viselt arany koronát. De még bíborpalástja sem volt. Egyetlen korona, ami neki jutott az tövisekből készült, palástja pedig, amivel testét gúnyosan befödték, római katonaköpeny.

Mind a mai napig – a kevés szentéletű királyon kívül – egyetlen királyt vagy császárt sem ünnepelnek évről-évre. Ha neveik nem lennének felírva a történelmi könyvekben, vagy esetleg alakjuk megformázva a képzőművészetekben, alig tudnánk róluk valamit. Dicső uralmuk tovatűnne a feledés homályában. Egyetlen kivétel azonban mégis van: Krisztus király. Ő egyetlen földi országon sem uralkodott, ezért joggal nevezhetjük föld nélküli királynak. Királysága egészen más természetű. Így nyilatkozott erről Pilátusnak: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének értem szolgáim.“ (Jn 18,10) Uralma abban a pillanatban kezdődött, amikor minden földi hatalom megszűnt: halála pillanatában. Országát nem őrzik határőrök, vámosok, vagy fegyveres katonák, mégis az egész világot átfogja, minden nemzetet, kultúrát átölel. Alattvalóira sincs semmilyen polgári jog ráerőltetve. Mindenki szabadon eldöntheti, hogy elismeri-e uralmát vagy távol tartja magát tőle. Ő bár föld nélküli király, mégis neki van a legtöbb követője. S ami uralmát összetartja, az a belé vetett közös hit, hogy képes az embert kivezetni a bűn és a gonosz szolgaságából. Országa nem politikai tákolmány, hanem lelki uralom, mely minden jószándékú embert átölel, és nem szűnik meg soha. Amíg olyan ember él a földön, aki a szellemi értékeket a múló földi élmények elé, az igazságot a hazugság elé és az erényt a gonoszság elé helyezi, addig Krisztus uralma megmarad. Ő nem olyan király, aki fitogtatja hatalmát, aki rákényszeríti akaratát „alattvalóira“. Nem olyan király, aki zsarnokoskodik népe fölött. Krisztus olyan király, aki egyenként számontartja követőit, „megmossa“ alattvalóinak lábát, és barátainak nevezi őket. Olyan király, aki meghal népéért.

Krisztus az alázatos, rejtőzködő király, a szenvedő szolga, türelmes, megbocsátó, szolgáló, élete feláldozásáig szerető király. Ugyanakkor Ő a hatalmas, mindenható király, aki mégis megengedi, hogy gyengének, erőtlennek, legyőzhetőnek tűnjön. Egyesek úgy gondolják, hogy Krisztust lehet gúnyolni, káromolni, kínozni, mert úgysem tesz semmit. Úgy tűnhet, nem kell komolyan venni őt, nem kell foglalkozni vele, hiszen úgysem torolja meg. Az Ő uralmának eszközei azonban nem a hatalom, megtorlás, erőszak, kényszerítés, hanem a szeretet, türelem, megbocsátás és szolgálat. Nagyon fontos, hogy bár ilyen alázatosnak látjuk, ne feledjük, Ő a Mindenség Királya, aki a világ végén teljes dicsőségében fog megjelenni. És akkor majd azok lesznek boldogok, akik komolyan vették Őt földi életükben, alázatosságában is. Ennek örvendezünk, s ezt ünnepeljük Krisztus Király ünnepén.

Ideenglanz | Weboldalak

Gyors! Kedvező árak! Egyéni oldalak! Probálja ki!
www.ideenglanz.de

Szathmáry Gergő - Fotók és Filmek

Esküvő, Portré, Család, Termékek - Profi, jó áron!
www.szathmary.de

Az ön reklámja is itt?

Bármikor itt nálunk! Jelentkezzen!
most jelentkezni...

Ideenglanz | Weboldalak Szathmáry Gergő - Fotók és Filmek Az ön reklámja is itt?