Navigációs Menü [+/-]

Holnapot tervező, építő párbeszéd

XVI. Benedek pápa idén október 11-én meghirdette a Hit Évét, amely 2013. november 24-ig, Krisztus Király ünnepéig tart. Ugyanis 50 évvel ezelőtt, 1962. október 11-én nyitotta meg Boldog XXIII. János pápa a II. Vatikáni Zsinatot. Ehhez a dátumhoz kapcsolódik egy másik fontos esemény is, amelyre a pápa hivatkozik: II. János Pál pápa 20 évvel ezelőtt adta ki a Katolikus Egyház Katekizmusát, mint a II. Vatikáni zsinat egyik gyümölcsét, hogy a hit szépségét és erejét minden hívőnek bemutassa (Porta fidei, 4).

Mit szeretne elérni a Szentatya a Hit évének meghirdetésével? „A hit kapuja” kezdetű apostoli levelében írja: „újra fel kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló életerejét”.

Hitünk tömör megfogalmazása a Hiszekegy, amelyben a keresztény ember erkölcsi élete is benne rejlik. Fontos, hogy a Credo szavaival megvallott hitigazságok számunkra még ismertebbek, érthetőbbek és valóban imádságosak legyenek.

Néha úgy tűnik, a mai keresztény ember hite hasonlít az evangéliumban szereplő édesapa helyzetéhez, aki gyermekét Jézus tanít ványaihoz vitte, hogy gyógyítsák meg, de azok nem tudtak rajta segíteni. Ekkor Jézus vette át az esemény irányítását, azonban előtte megkérdezte az apát, hiszi-e, hogy tud rajta segíteni. Az így kiáltott fel: „Hiszek, Uram! Segíts hitetlenségemen!” Talán ez a kettősség jellemzi a mi keresztény életünket is: hiszünk ugyan Istenben, de az élet konkrét nehézségei közepette sokszor elhalványul Hozzá való kötődésünk, feltétlen bizalmunk. Sokszor még azt sem tudjuk világosan megfogalmazni, miben is áll a mi hitünk. Csaba testvér alábbi gondolatai segítsenek bennünket, hogy megtaláljuk hitünk értelmét.

„Érzékszerveink által kommunikálunk a külvilággal: látunk, hallunk, tapintunk, ízlelünk, szagokat érzünk. Jó dolog érzékszerveink birtokában elindulni, élni, belevetni magunkat a mindennapok forgatagába. Ezek az érzékszervek örömmel, élményekkel töltik meg a napjainkat, általuk bontakozik ki földi létünk. Nélkülük szegényebbek, fogyatékosok vagyunk, a létezés teljességét sajnos hiányuk miatt nem tapasztalhatjuk meg.

Az emberiség egy részének személyes, boldogító tapasztalata az, hogy birtokunkban van egy érzékszerveinkhez hasonló képesség, amelyet hitnek nevezünk. Ezáltal nagy szeretettel, alázattal kommunikálhatunk Istenünkkel. Hitünk az az érzékszerv, amellyel át tudjuk ölelni a természetfeletti világot, s általa ez a világ meg tud szólítani bennünket.

Az élő hit – mely által Isten csodaszép arca a sötétben felragyog – engem örömmel, boldogsággal tölt el. Teremtőnk nagy ajándéka, amit igen sokra tart, aki felfedezi, s aki mindennapjainak élő részévé válik, hiszen általa szépen rendezett, lakott földdé válik a világ. Vívódásunk többé nem tragikus monológ, hanem a holnapot tervező, építő párbeszéd a Végtelennel. Csodálatos a hitből fakadó imában megnyílni Teremtőnk előtt, kicsinységünk és minden bűnünk ellenére belekarolni Abba, Aki mindenkinél jobban szeret, hagyni, hogy szelíd, nyugtató szavakkal talpra állítson, vezessen, biztos kézzel szép feladatok elvégzésére bátorítson. Az élő hit – akárcsak a látás a festőnek – értelmet ad az ember bolyongásának, létének itt a földön.”

Ezt kívánja Önöknek, üdvözlettel: József atya

 

Ideenglanz | Weboldalak

Gyors! Kedvező árak! Egyéni oldalak! Probálja ki!
www.ideenglanz.de

Szathmáry Gergő - Fotók és Filmek

Esküvő, Portré, Család, Termékek - Profi, jó áron!
www.szathmary.de

Az ön reklámja is itt?

Bármikor itt nálunk! Jelentkezzen!
most jelentkezni...

Ideenglanz | Weboldalak Szathmáry Gergő - Fotók és Filmek Az ön reklámja is itt?