Programokra, rendezvényekre jelentkezni

Ökumenikus Világimanap

A kölni magyar protestáns és katolikus közösségek ökumenikus istentiszteletét idén újra a Lelkészségen tartjuk. Igét hirdet Gulyás Márta tiszteletes asszony. A világimanap idei mottója: „Hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről.” (Ef 1,15)

Nagyböjti lelkinapok

A húsvét ünnepére való felkészülést péntek este szentmisével kezdjük a Lelkészség kápolnájában 18:00h-kor. Szombaton délelőtt 11:00h-kor folytatódik a program a St. Aposteln közösségi termében (Apostelnkloster 4) . Az elmélkedéseket Küsmődi Attila szamosújvári plébános tartja Mária, az Egyház tükre címmel. Jelentkezni 2023. március 10-ig lehet a Lelkészség elérhetőségein.

10:30h-tól várunk segítséget a terem berendezéséhez.