Programokra, rendezvényekre jelentkezni

Keresztúti ájtatosság

Zenés Irodalmi Kávéház

Ökumenikus Világimanap

A kölni magyar protestáns és katolikus közösségek ökumenikus istentiszteletét idén újra a Lelkészségen tartjuk. Igét hirdet Gulyás Márta tiszteletes asszony. A világimanap idei mottója: „A béke kötelékével” (vö. Ef 4,3)

Nagyböjti lelkinapok

A húsvét ünnepére való felkészülést péntek este szentmisével kezdjük a Lelkészség kápolnájában 18:00h-kor. Szombaton délelőtt 11:00h-kor folytatódik a program a St. Aposteln közösségi termében (Apostelnkloster 4) . Az elmélkedéseket Ilyés Zsolt sepsiszentgyörgyi plébános tartja.
Jelentkezni 2024. február 25-ig lehet a Lelkészség elérhetőségein.

10:30h-tól várunk segítséget a terem berendezéséhez.

Zenés irodalmi kávéház