Adventi naptár

Advent 3. hete, hétfő

Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki,
ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” 
(Mt 1,23)

Olyan vagy, Uram, mint a sűrű zápor,
Vagy csillag-rengeteggel int a távol.
Mint mezőn a fűszál, olyan vagy,
Mely egyszerre harmatot ragyogtat.

Nap tüzén és erdeid árnyékán
Mindenünnen körülveszel némán.
Te ragyogsz a földön és az égen,
Lélek tükrén és a falevélen.

Dicséretedre himnuszok teremnek,
S karcsú ágat hajlítasz, a csendet.

(Kozma László: Mindenütt)