Adventi naptár

Krisztus Király vasárnapja

Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.
(Zsolt 23,1)


éheztem az emberek társaságát
és ti megosztottátok velem időtök kenyerét

szomjaztam megértő szavatokat és fületeket
és adtatok figyelmetek borából

fáztam az arctalan közömbös magányban
és aranyló emberi kapcsolatok ruhájába bújtattatok

múltam poros útjain erőtlenül magamban botorkáltam
és az élet eleven ösvényein jöttetek felém
hogy újra otthon legyek e változó világban

beteg voltam mert társaim sír nyelte el enyéimet az élet
és ti fölkerestetek szomorú dohos betegszobámban

kopott emlékeim börtönébe zárt reszkető lábam
csúfondáros korom
és ti megnyitottátok zárkám ajtaját

gyertek hát jöjjetek Isten választottai
mert most titeket az ő országában Atyám fog megáldani

(Sajgó Szabolcs: Áldás)